Pozadí zdánlivě vstřícného kroku Zelenského

Haló noviny přinesly minulý týden zprávu ČTK »Kyjev uzná zvláštní status povstalců«. ČTK ale už nepřinesla informace minimálně o dvou úzce souvisejících důležitých věcech: A sice, jak je to se zákonem o zvláštním statusu Donbasu a jaká je reakce představitelů LLR a DLR na poslední Zelenského kroky.

Zákon o zvláštním statusu povstaleckých oblastí (Luhanské lidové republiky a Doněcké lidové republiky) již dávno existuje a získal souhlas jak normandské skupiny (Rusko, Německo, Francie, Ukrajina), tak představitelů LLR a DLR. Tento zákon vznikl na základě tzv. minských dohod z února 2015.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. FOTO - wikipedia commons

Co říká Minsk

Je ale dobré zopakovat, co říkají Minské dohody (výčet nejdůležitějších bodů v časové posloupnosti) a jak jsou plněny Ukrajinou: 1. zastavení palby (dosud nesplněno Ukrajinou), 2. odvod sil - vojáků a těžké techniky z tzv. linie příměří (dosud nesplněno Ukrajinou na všech úsecích fronty, pouze na některých, někde se Ukrajinci zase vrátili zpět), 3. výměna všech zajatců, 4. přijetí zákona o zvláštním statusu Donbasu (dosud nesplněno Ukrajinou), 5. zrušení ekonomické blokády Donbasu, 6. uspořádání voleb do místních orgánů na Donbasu (podléhá splnění až po splnění předchozích bodů).

Aniž by byly Ukrajinou splněny body 1. a 2., připravil ukrajinský parlament zákon o zvláštním statusu Donbasu. Ten prošel prvním čtením v roce 2017, ale pod tlakem nacionalistů jeho projednávání dále už nepokračovalo. Volodymyr Zelenskyj v předvolební kampani před prezidentskými volbami letos na jaře voličům sliboval, že zajistí mír na Donbasu. Slíbil zastavit palbu a splnit Minské dohody. To se ale po jeho zvolení prezidentem dosud nestalo.

Každodenní ostřelování LLR a DLR se naopak po zvolení Zelenského prezidentem zintenzivnilo. V některých oblastech ostřelování těžkými zbraněmi obyvatelům LLR a DLR připomíná nejtěžší roky 2014 a 2015 s mnoha mrtvými a zraněnými, s mnoha rozbitými domy, poškozenými školami, školkami, nemocnicemi aj. Ukrajinci podnikli i několik vpádů na území LLR a DLR, což mělo za následek mnoho mrtvých a raněných na obou stranách. Ukrajinci většinou zahynuli na svých minových polích. Ukrajinci přitom ostřelují i zdravotníky, hasiče, pracovníky OBSE a OSN. Sestřelují drony OBSE a ničí monitorovací zařízení OBSE. Zaminovávají úseky, kde se pohybují pracovníci monitorovací mise OBSE. Ostřelují i oblasti, které nebyly ostřelovány od roku 2015 (např. Černuchino v DLR). Poslední výměna několika desítek zajatců (nikoli všech) se uskutečnila v prosinci 2017.

Jediné, co z Minských dohod Ukrajinci splnili, je uskutečnění odvodu sil od mostu ve Stanici Luganské, což umožnilo začít s opravou poškozeného mostu.

Nový zákon?

Nyní Zelenskij podepsal tzv. formuli Steinmeiera a hovoří o přijetí »nového« zákona o zvláštním statusu Donbasu. Ano, nového. Starý (odsouhlasený normandskou skupinou, LLR i DLR), který čeká v ukrajinském parlamentu na schválení, je tak evidentně zapomenut. Zelenskij chce připravit nový zákon, který nebyl odsouhlasen normandskou skupinou ani LLR a DLR. Nikdo neví, co v něm bude…

Po odsouhlasení výše zmíněné formule se v Minsku sešly ve středu hlavy LLR Leonid Pasečnik a DLR Denis Pušilin, a vydaly toto prohlášení k Zelenského krokům (výňatek): »Ukrajina 1. 10. 2019 v Minsku podepsala formuli Steinmeiera, která garantuje Donbasu zvláštní status. Tím přiznává zvláštní právo lidu Donbasu na samostatné rozhodování o svém osudu. My sami budeme rozhodovat, jakým jazykem budeme mluvit, jaká bude naše ekonomika, jaký bude náš soudní systém, jak bude chránit naše občany naše Lidová milice a jak se budeme integrovat s Ruskem. To je naše věc, náš cíl. Budeme pokračovat v rozhovorech v Minsku, abychom nakonec dospěli k plné samosprávě a sebeurčení.«

Hlavy LLR a DLR vyzvaly prezidenta Ukrajiny, aby jim nediktoval své podmínky - volby na Donbasu budou tehdy, kdy o nich rozhodnou LLR a DLR, kontrolu nad hranicí Ukrajina nezíská. Dále hlavy států prohlásily, že jakékoliv změny v zákonu o zvláštním statusu Donbasu musí být jimi odsouhlaseny. V opačném případě to budeme považovat za přímé a hrubé porušení Minských dohod, a ty pro nás budou právně neplatné. Chceme varovat pana Zelenského před bezohlednými vyjádřeními. Chce-li dosáhnout mírového soužití s LLR a DLR, nechť s námi zahájí přímý dialog a nečiní nepromyšlená a nesmyslná jednostranná prohlášení.

Rovněž ministr zahraničí Ruska Sergej Lavrov odmítl jakékoliv změny v zákonu o zvláštním statusu Donbasu.

Fašistické ultimátum

Mezitím nacionalisté a fašisté na Ukrajině, kteří ihned odmítli Zelenského poslední kroky, dali Zelenskému ultimátum, aby se s nimi sešel do konce prvního říjnového týdne. Dále připravují na 14. listopadu, na Den obránce (slaví se den vzniku organizace UPA, která spolupracovala za 2. světové války s německými fašisty), celoukrajinskou akci protestu.

Také nacionalisté (hlavně podporovatelé bývalého prezidenta Porošenka a členové a příznivci strany Svoboda Olega Ťahniboka) vydali své požadavky:

Publikovali jsme naše požadavky, jsou prosté. Pochopí je i dítě, kromě našeho prezidenta. Chceme: 1. zakázat jakýkoliv zvláštní právní režim, který omezí suverenitu Ukrajiny nebo umožní vnitrostátní právní předpisy na některé z jeho území. 2. zakázat vynětí z odpovědnosti členů nelegálních ozbrojených skupin, kteří spáchali závažné trestné činy na Ukrajině, zakázat volit, být volen do státních orgánů všem členům nelegálních ozbrojených skupin a kolaborujících radnic. Pro tyto lidi bude buď vězení nebo hrob, nevidíme třetí možnost. 3. zakázat dobrovolný přechod jakýchkoliv obcí na území Ukrajiny pod kontrolu nelegálních ozbrojených skupin, cizích vojsk, neidentifikovaných bojovníků. 4. zakázat vznik nebo existenci jakýchkoliv nestátních ozbrojených skupin na Ukrajině. 5. zákaz uznání voleb jakéhokoliv formátu na Ukrajině, včetně OBSE…

Zelenskij se tedy ocitl ve stejné situaci jako před ním Porošenko. Může si vybrat: buď splní požadavky nacionalistů jako Porošenko, nadále nebude plnit Minské dohody a zůstane u vesla, nebo je nesplní a…? Co se stane potom, se můžeme jen domnívat.

Jaromír VAŠEK, předseda Společnosti přátel LLR a DLR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 22 hlasů.

Jaromír VAŠEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.