Reklama
Pomník Marxe a Engelse v Berlíně. FOTO - Wikimedia commons

Engels patřil k nejvzdělanějším mužům své doby

Německý filozof, historik, ekonom, politolog a revoluční socialista Friedrich Engels, narozený před 200 lety, konkrétně 28. listopadu 1820, se podílel na vzniku učení, které ovlivnilo myšlení a životy milionů lidí na celém světě.

Společně s Karlem Marxem napsali řadu děl o teorii komunismu. Engels podle ČTK patřil mezi největší vzdělance své doby.

Měl encyklopedické znalosti a ovládal více než 20 cizích jazyků. Studoval filozofii, politickou ekonomii, sociologii a politologii, poukazoval na důležitost vzájemného působení přírodních a společenských věd. Kritiku kapitalismu ale dokázal skloubit s vlastním, poměrně úspěšným, podnikáním.

Syn textilního továrníka se narodil v Barmenu, která je součásti města Wuppertal v Severním Porýní-Vestfálsku. Už na základní škole projevoval nadání pro jazyky, literaturu, poezii a jiná umění. Za studií na gymnáziu se seznámil s mladohegeliánstvím a stal se socialistou.

Friedrich Engels. FOTO - Wikimedia commons

Obžaloba nelidskosti kapitalismu

Po škole jej otec vyslal do pobočky firmy Ermen a Engels v Manchesteru. A mladý revolucionář na základě svého studijního pobytu posléze napsal knihu, která zásadním způsobem obžalovala nelidskost kapitalismu. Pod názvem Postavení dělnické třídy v Anglii vyšla v Lipsku v roce 1845, když bylo Engelsovi pouhých 25 let.

V té době také začala jeho spolupráce s Karlem Marxem. Napsali spolu Komunistický manifest, který vyšel v revolučním roce 1848. Toto učení se po pozdějším »rozpracování« V. I. Leninem stalo jedním ze symbolů nejen komunistického hnutí.

Marx s Engelsem vytvořili vlastní pojetí dějin, založené na ekonomických zákonitostech. Ve společnosti je podle nich přítomen konflikt mezi ovládanými a vládnoucími, který může být odstraněn nastolením beztřídní, komunistické společnosti.

Pro Marxe byl Engels spolupracovníkem, ale i významným mecenášem, umožnil mu tvorbu jeho zásadního díla, politicko-ekonomického spisu Kapitál. Marx stačil dopsat a roku 1867 vydat pouze první díl, zbylé dva sestavil ze zápisků po jeho smrti právě Engels.

V Kapitálu navrhované řešení v podobě vyvlastnění kapitalistů a nástupu spravedlivějšího socialistického uspořádání se pokusila realizovat řada režimů. Hodnota tohoto díla pro dnešní svět spočívá však podle odborníků především v jeho detailním popisu tehdejší reality - je dílem, které popisuje ekonomickou realitu poloviny 19. století, hlavně v Británii.

Po vydání dvou pokračování Kapitálu na jaře 1883 Engels o rok později publikoval dílo Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu, ve kterém zpracoval Marxův etnografický průzkum.

Engels zemřel v Londýně 5. srpna 1895. Na jeho přání bylo jeho tělo spáleno a popel rozptýlen do moře. Stalo se tak z výběžku Beachy Head nedaleko přímořského města Eastbourne, kam se jezdil léčit…

(rj)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.2, celkem 23 hlasů.

(rj)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2020-11-26 00:35
Povstalci ve Vendée, tedy poddaní, za Velké francouzské revoluce taky
zuřivě bojovali za krále. Podobně pracující někdy hlasují pro
kapitalismus. Je to způsobeno jejich zaostalostí.
fronda
2020-11-26 00:31
tomasklima162: K buržoazní demokracii.
tomasklima162
2020-11-25 16:37
Vladimir.novak1 Engels použil termín "demokratická
kontrarevoluce" ve své korespondenci. Dle kontextu tím popisoval
situaci, ve které si lid ve svobodných volbách odhlasuje konec
budování socialismu.
Vladimir.novak1
2020-11-25 15:56
Tak jinak.Engels byl lékař?A velice vzdělaní lékaři a ostatní
vzdělanci se nepodíleli na ostatních genocidách? Chile?Vietnam?Termín
"demokratická revoluce"by bylo lépe objasnit,ne každý má
takové znalosti.Havel se nikterak nepodílel na rozbití ČSFR,ale jeho
provokativní návštěvy V Martině a Bratislavě k tomu
prospěly.Jinak,dříve"Proletáři všechz zemí,spojte se",dnes
"Zloději,podvodníci a násilníci všech zemí spojte se".
svaty_vaclav
2020-11-25 13:27
Komunisté a socialismus v současném rozbitém Československu mají
budoucnost. Marxův a Engelsův vědecký Marxismus a jeho vědecké
poznatky o kapitalistické lidské společnosti jsou i v dnešní době
stále platné. Kdyby tomu tak nebylo, tak kapitalisté, a zvláště ti
českoslovenští, by tak nevyváděli. Zuřivý antikomunismus, který
nyní vládne v rozbitém Československu je toho dostatečným dokladem.
Kapitalismus a československá buržoasie, vzešlá ze zlodějen na
národním majetku po puči v roce 1989, používá proti československým
komunistům a proti KSČM všechny dostupné prostředky pro boj proti nim
– český parlament, vládu, sdělovací prostředky, protikomunistické
ovlivňování veřejného mínění bezbřehým lhaním o komunismu a
socialismu, atd. Vždyť to všichni dennodenně vidíme a už téměř 30
let známe od puče v roce 1989. Je s podivem, že si to českoslovenští
komunisté stále nechávají líbit a nic proti tomu nedělají.
Historická pravda je na jejich straně. Komunisté v rozbitém
Československu rozhodně nesměřují do ztracena. Velkým
„pomocníkem“ jim je samotný kapitalismus a československá
buržoasie a negativní vlastnosti kapitalismu, které se za 150 let
nezměnily – krize, války, ožebračování pracujících, neustálá
drahota a zdražování atd. Má význam ve výčtu kapitalistických
„předností“ pokračovat? Kapitalistický mudrlant, prý filosof,
jalový mluvka a žvanil Václav Havel prohlásil o Bedřichu Engelsovi,
že je to bezvýznamný filosof. Škoda, že nebyly před listopadovým
pučem 1989 vydávány knižně Havlovy bláboly, kterými ve funkci
prezidenta oblažoval jím rozbité Československo, lidé mohli tohoto
lháře a žvanila už dříve poznat lépe. Havel, který neustále
vzýval „cosi nad námi“, nesahá Karlu Marxovi a Bedřichu Engelsovi
ani po podrážky. Výsledkem Havlovy činnosti bylo nanejvýš rozbití
Československa a prolomení Benešových dekretů restitucí
předúnorového majetku rodiny Havlů.
tomasklima162
2020-11-25 12:25
Engelsův termín "demokratická kontrarevoluce", dokonale
vystihuje vztah komunistů k demokracii.
och.rana
2020-11-25 12:04
I Mengele byl velmi vzdělaný lékař.
Vladimir.novak1
2020-11-25 09:59
Hm,dobře napsané.Za socialismu o Engelsovi toho moc v dějepise se
neučilo,byla dána přednost Marxovi a Leninovi.Je dobře,že se o tomto
výročí někdo zmiňuje.A zaujala mě jedna věta:" Ve společnosti
je podle nich přítomen konflikt mezi ovládanými a vládnoucími, který
může být odstraněn nastolením beztřídní, komunistické
společnosti."Tohle potřebuje rozebrat.Takže snad zatím moje
hledisko.Ten konflikt pokračuje,i když rádoby je zdůrazňována
"demokracie a svoboda".Vládnoucí třída si je toho dnes
vědoma(ale za socialismu to bylo to samé,uvědomovali si to i lidé
"zdola"),ale lidé "zdola" ne. O beztřídní
společnosti lze jistě debatovat,nejdříve ale "lid" by se měl
odvážit a sebrat majetek i postavení těm,co k němu přišli zločinnou
cestou.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.