Reklama

Glosa k úvodnímu vystoupení historiků na konferenci ke 100. výročí založení KSČ

Bylo by předčasné i ukvapené pokusit se po úvodním vystoupení pěti protagonistů formulovat názor na konferenci k 100. výročí založení KSČ, kterou Ústav pro studium totalitních režimů ve spojení s Akademií věd pořádá. Pozornost byla samozřejmě zaměřena zejména na období vlády Národní fronty (NF), v které KSČ měla významné postavení. Do čela vedení státu se v dané době KSČ zcela legálně a logicky dostala -  měla reálnou vizi spravedlivé společnosti, národ pak měl čerstvě zažitou apokalypsu kapitalistické společnosti – nesmírná utrpení dvou světových válek i bídy krize mezi nimi. Další vývoj však neprobíhal v klidu, ale pod nesmírným tlakem politicky rozděleného světa.

Společnost u nás, až na početně malou část výslovných nepřátel komunistů, kteří většinou emigrovali a ze zahraničí se snažili ovlivňovat vývoj v republice, byla sjednocena v Národní frontě. Tato jednota časem erodovala a NF byla ve skutečnosti tvořena těmi, kteří skutečně usilovali o plnění vytčeného programu – to byli komunisté, a ostatními, které nazvěme ukomunisty. Ti v účasti v NF hledali jen osobní profit. Ale jako chytráci se později projevili i někteří členové KSČ. Dnes jsou ukomunisti u moci, jejich výsledky jsou tristní, a to přesto, že nehospodaří v prostředí studené války, ale v prostředí mezinárodní kapitalistické laskavosti.

Studená válka, kterou kapitál brzy vyhlásil ke zničení socialistického vývoje světa, a s tím spojený zvýšený mezinárodní tlak ze Západu i z Východu, ale i zmíněná utrpení národů - důsledek předchozího kapitalistického vývoje, nedostatek vlastních odborníků, prostá nedočkavost až zbrklost a někde i snaha po prosté pomstě za minulá utrpení měly za následek řadu selhání i tragédií a vedly posléze k spontánnímu kolapsu socialismu v Evropě.

Určitě ale je namístě poznamenat, že komunisté předali stát ukomunistům v roce 1989 v lepší společenské a ekonomické kondici, než v které se nacházíme po 30 letech jejich vlády nyní (i před koronavirem!). Systém jednoznačně, přes všechny chyby, které ho provázely a dosud nebyly řádně zanalyzovány, dokázal, že už na tehdejším stupni vědeckotechnického poznání a jeho uplatnění ve společnosti lze vytvořit poměry pro důstojný život občana, situaci, kdy nikdo nemusí hladovět, žebrat, bydlet pod mostem a dosáhnout na své právo, to, co se nepodařilo na světě dosud nikomu, ani za podpory církve svaté.

Nemá smysl se nyní zabývat neschopností ukomunistů, kteří se zaštítili zákonem 198/1993 Sb., aby se s jeho pomocí udrželi u moci a legalizovali antihumánní i objektivně neperspektivní, dnes už jednoznačně i z podstaty Listiny lidských práv zločinný kapitalistický systém. Dnes stačí, aby zlomek populace vyráběl, a zbytek společnosti nebude stačit výsledky jeho činnosti racionálně využít. Jak bude řešena lidská důstojnost? Jejich návrhy na základní bezpodmínečný příjem představují jen degradaci občana, ne jeho povznesení.

V minulém roce jsem vyzval pana ředitele ÚSTR k pořádání seminářů, vědeckých konferencí, vždy na vybrané téma, s řádným oponováním, zápisy diskusí a s přenosem médii, které by si řídili sami vědci, bez účasti perfidních moderátorů. Nejde o slepou obhajobu čehokoliv, ale hledání racionální cesty z kouta, do kterého se společnost dostává. Zkolabovaný socialismus vykázal jednoznačně pozitivní vývoj ve všech oblastech a zanechal rezervy. Ty spočívají nejen v programu, ale dnes zejména v důsledné analýze minulosti a ve vědomě potlačených obecně platných poznatcích, které v praxi prokázal podnikatel Tomáš Baťa v kapitalismu, později zformuloval Maslow a s úspěchem prokázal v socialismu náš doc. Ing. František Čuba, CSc. (podobně i Lenin v NEP). Musím přiznat velice slušnou odpověď pana ředitele a akceptovat jeho možnosti. Apeluji však touto cestou na naši společnost i soukromá média (pokud veřejnoprávní budou tento námět přehlížet), aby se zamyslely nad takovou možností.

Nesmělá uznání

V úvodní diskusi jsem postřehl i nesmělé poznámky v tom smyslu, že v minulém režimu byly i některé pozitivní prvky. Nevyčítám tuto nesmělost, jsem jen přesvědčen, že nezaujaté studium minulosti by nejen rozšířilo obzory vědců, ale poskytlo by jim i velmi zajímavou práci, ostatní společnosti nová poznání a bylo by komplexním přínosem k životu i další existenci lidské společnosti i přírody.

Po úvodních vystoupeních jsem vyjádřil naději, že vlastní konference se nezvrhne ve žlučovité výpady, tak typické pro naše politiky, ale věcně se chopí analýzy jak nedostatků, tak i pozitiv minulého období a přijetím navrhovaných vědeckých akcí (veřejných seminářů, konferencí) za účasti komunistů přispěje k společenskému pokroku i zvýšení prestiže AV i ÚSTR ve společnosti.

Evžen SMRKOVSKÝ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.7, celkem 36 hlasů.

Evžen SMRKOVSKÝ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


smiricky.jan
2021-06-07 22:46
Totalitní minulost, ať už nacistickou anebo komunistickou je třeba
zkoumat, abysme se z ní poučili.
velkymaxmilian
2021-06-07 21:07
@Vladimir.novak1: Z jakých finančních zdrojů je Ústav pro studium
totalitních režimů financován je jasné, jistěže ze státních.
Vznikl před čtrnácti (!) lety, a to na základě Zákona č.181/2007
Sb.,jeho součástí je rovněž Archiv bezpečnostních složek, což je
dobře. Díky tomu se tam třeba může zdejší diskutér, kádrovák
Pepa Kořínek, prohrabávat v řadě lejster a zjistit jaké má krycí
jméno zda "Skřivánek", "Brouk Pytlík",
"Pohraničník" a podobně...
Vladimir.novak1
2021-06-07 10:48
Doufejme,že tihle historici nejsou placeni státem za naše prachy.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama